Špecifikácia novej webstránky

Nezobrazuje sa dotazník korektne?